Menu

REFERENCE TVRTKE

Tvrtka PROJEKTIRANJE PROIZVODNIH SUSTAVA d.o.o. ( skračeno PPS) je pravni slijednik tvrtke PIS INŽENJERING d.o.o. koja je preuzela sva osnovna sredstva i zaposlenik tvrtke tako da danas zapošljava 8 stalno zaposlenih diplomiranih inženjera raznih tehničkih usmjerenja i dvoje inženjera arhitekture na određeno vrijeme.

Popis objekata čiju smo izgradnju vodili i organizirali bio bi dugačak - stoga ovdje sažeto navodimo neke poslove koje smo radili zadnjih godina i to :


- Izrada više Urbanističkih i Detaljnih planova uređenja pojedinih gradskih lokacija ( Trstenik, Bol, Meje, Dragovode, Seget, Pag, Primošten, Trilj, Zadar ).

- Izrada prostorne dokumentacije za gradnju zračnih luka na otocima Korćula, Hvar, Vis, Lošinj, Lastovo, Brač...

- Izrada tehničke dokumentacije i uplana svih svjetionika na Jadranu

- Adaptacija i rekonstrukcija hotela "Park" u Splitu, Sunce u Neumu, Vile Dalmacija itd.

- Projektiranje i kompletan konzalting oko izgradnje poslovne zgrande EUROHERC-a u Splitu ( koncem AGRAM)

- Projektiranje i kompletan konzalting oko izgradnje tvornice KONČAR u Dicmu

- Izrada Kompletnih projekata za OŠ BIJAČI i OSTROG u Kaštelima

- Vodovodna i kanalizacijska mreža područja sjeverno od magistrale Kašetl Sućurac

- Vodovodna mreža dijela Općine Seget i vodosprema SEGET 3

- Dom umirovljenika za poliklinikom PLAVI SVITAJ - Žrnovnica

- Izrada kompletne planske i tehničke dokumentacije za izdvojenu turističku zonu Široki Rat na Hvaru sa svom pripadajućom infrastrukturom - u tijeku


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Organizacijska struktura tvrtke predstavlja osmišljen tehnološki proces u obavljanju poslova u Društvu po tehnološki srodnim ili probiližno srodnim cjelinama, te po radnim mjestima u okviru svake tehnološke cjeline sa ukupno 10 zaposlenih.

Proces rada u Društvu organiziran je u dvije organizacijski tehnološke cjeline i to :


- Služba za inženjerske poslove

- Zajednički poslovi


U okviru organizacijsko-tehnoloških cjelina obavljaju se sljedeći poslovi :


Služba za inženjerske poslove ( 9 zaposlenika) kao samostalna organizacijsko-tehnološka cjelina objedinjiva sljedeće poslove:


- istražuje i sudjeluje u iznalaženju mogućnosti davanja usluga tehničke struke ( arhitektonske, građevinske, strojarske i elektro-struke) na poslovima izrade investicijskih programa, idejnih i izvedbenih projekata, inžinjerskog nadzora i sl.


- izrađuje i dostavlja ponude za obavljanje poslova organizacije građenja, poslova za koje je Društvo osposobljeno i registrirano.


- osmišljava i organizira građenje objekata koje Društvo gradi u svoje ime i za svoj račun ili ih gradi na principima ortakluka odnosno poslovne suradnje


- izrađuje sve vrste tehničke dokumentacije od prostornih planova, detaljnih planova do Glavnih tehničkih projekata i to arhitektonske, građevinske, elektro i strojakrske projekte.


- izrađuje Prostorne, Generalne, Urbanističke i Detaljne planove uređenja i jedna je od pet tvrtki od području Splita koja je dobila licencu Ministarstva graditeljstva za navedenu vrstu poslova.


Djelatnosti Tvrtke

Projektiranje :

- stambeni objekti

- poslovni objekti

- gospodarski objekti

- hoteli i umirovljenički domovi

- prometna infrastruktura

- vodovod i odvodnja

- vodosporeme

- izrada Urbanističkih planova


Organizacija Gradnje :

- stručni nadzor nad izgradnjom

- procjena vrjednosti nekretnina

- izrada elaborata o etažiranju

- izrada energetskih certifikata

- izrada pravno i ekonomsko pračenje izgradnje

- posredovanje u kupoprodaji nekretnina

- uknjižba nekretnina